Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hallå makten

Barnombudsmannen vill ta reda på hur barnets rättigheter tas tillvara i vårt land. Ett femtiotal kommuner, landsting/regioner och myndigheter kommer att pejlas. Syftet är att tydliggöra ansvaret och öka motivationen att stärka barnets rättigheter i alla delar av samhället.

Grundläggande i pejlingarna är att lyssna på barn och unga och deras erfarenheter av det område som ska pejlas i den aktuella kommunen eller regionen. Barnen får sedan möjlighet att själva framföra sina synpunkter och förslag på förbättringar till beslutsfattarna.

Resultatet av pejlingen inom psykisk ohälsa kommer att rapporteras till regeringen i mars 2014.