Möte med makten Dalarna

Landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson om hur Dalarna avser att jobba vidare utifrån de råd som ungdomarna gav på mötet:

- Ungdomarna tog upp frågor som vi också redan uppfattat som problematiska. Många olika projekt pågår vad gäller bättre samverkan med kommunerna. Vi satsar pengar på primärvården för att de ska ta hand om ungas lättare psykiska ohälsa. Vi satsar på neuropsykiatriskt utredningsteam för unga. Vi ska tillsammans med kommunerna försöka förbättra öppettiderna på Ungdomsmottagningarna. Vi arbetar med modellområden. Det är bra att vi genom ungdomarnas berättelser fått ett kvitto på att vi är på rätt spår.

Läs Landstinget Dalarnas pressmeddelande

Här kan du läsa mer om arbetet med modellområden