Möte med makten i Halland

Så här sa de ansvariga politikerna i Halland efter mötet:

Hur kan du bidra för att det ska bli bättre för barn som upplever psykisk ohälsa?

- Personalsidan och skolsidan ligger nära till hands för min del. Se till att det finns antimobbningplaner och medvetandegöra vår personal. Alla i organisationen ska vara medveten om sitt ansvar och riskerna om det inte fungerar, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

- Förbättra vår verksamhet. Jag tänker att vi måste ta in brukarinflytandet även på bup. Det har vi inte gjort. Det blev jättetydligt idag. Förbättra samverkan med de andra verksamheterna. För det ungdomarna har beskrivit idag har varit mycket inriktat på skola och den kommunala sidan också, säger Bengt Eliasson, psykiatrinämndens ordförande.