Möte med makten i Kalmar

Släggan

Inför mötet med Anders Henriksson landstingsråd, Florence Eddyson-Hägg psykiatridirektör samt Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör på Landstinget i Kalmar län.

Här är några av deras tankar och reflektioner efter mötet.

- Jag tar med mig hur viktigt det är att lyssna på barn. Man får oerhört många tankar. Att inte bli lyssnad på eller att inte veta var man ska vända sig, det måste vi hitta lösningar på, sa Anders Henriksson.

- Jag blir intresserad av metoden att lyssna på barn, att vi skulle kunna använda oss av den vidare. Sedan tycker jag att det är viktigt att barn har nånstans att vända sig om man vill klaga på vården, det tar jag med mig, sa Florence Eddyson-Hägg.