Möte med makten i Stockholm

Landstingshuset

Mötet mellan ungdomarna och beslutsfattarna hölls i landstingshuset i Stockholm

Barnombudsmannen har träffat barn som har erfarenhet av att vårdas inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och har lyssnat på hur de upplever samhällets stöd. I veckan fick barnen träffa beslutsfattare inom Stockholm läns landsting för att framföra sina synpunkter och råd till förbättringar.

Så här sa sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Birgitta Rydberg efter mötet med barnen:

- Ungdomarna hade en hel del tankar kring bemötande i vården. Det är slående att de tar upp det här med bemötande, bristen på information och vikten av att blir sedd som en individ som möts med respekt. På detta område har vi mycket kvar att göra och det är en förhoppning att deras berättelser ska leda till att vi kan förändra!

Läs Stockholms läns landstings pressmeddelande

Läs artikel:  Barnombudsmannen vill pejla barns rättigheter inom Bup i Stockholm