Möte med makten i Västra Götaland

Trollhättan

Med på mötet i Västra Götaland var Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande, och Jonas Andersson, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet. Här är deras reflektioner efter att ha tagit del av barnens synpunkter och råd.

Gert-Inge Andersson:
– Både personal och vi politiker behöver lyssna mer på de ungdomar som är utsatta för psykiska problem. Ta tag i de här problemen mycket tidigare. Se till att vårdkedjan fungerar på ett bättre sätt.

Jonas Andersson: 
– Vi måste få patienter mer delaktiga i vården, ge dem information och ha ett helt annat bemötande för att utveckla och kunna förbättra hälso- och sjukvården.