Ungdomar träffar makten i Blekinge

Blekinge

Barnombudsmannen har träffat ungdomar i Blekinge med olika erfarenheter av samhällets insatser för vård och stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.

Landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström (S), oppositionsrådet Alexander Wendt (M) och förvaltningschefen för psykiatrin och habiliteringen, Tina Möller, träffade fyra av dessa ungdomar som berättade för beslutsfattarna vad som kan och borde förbättras inom vården.

Mötet väckte starka känslor och Tina Möller sa i ett pressmeddelande att ”Det blev väldigt tydligt att vi måste tänka ännu mer på bemötandet. Vi måste möta barnen och ungdomarna som kommer till oss med respekt och allvar”.