Trakasserier och kränkande behandling

De flesta barn har erfarenhet av kränkningar och trakasserier, antingen som mobbade, som vittne till att andra mobbas eller av att ha utsatt andra för kränkningar.

Kay Main

De flesta barn har erfarenhet av kränkningar och trakasserier, antingen som mobbade, som vittne till att andra mobbas eller av att ha utsatt andra för kränkningar.

Vi lyssnar till deras upplevelser för att komma fram till förslag på hur samhället kan bli bättre på att motverka, förebygga och förbättra stödet till barn och unga som har upplevt kränkande behandling och trakasserier i skolan. 

Barnen får möjlighet att själva framföra sina råd till de som bestämmer i deras kommun.