Möte med makten i Ale kommun

Händer som ritar

Barnen kan och vet! De vet vad som är bra på förskolan och vad som inte är bra. De kan alla regler. Men de gör saker man inte ska ändå ibland. Alla barn kan berätta om när de eller andra barn slåss eller retas. Barnen vet vad de ska göra om det inte är bra på dagis, men de behöver hjälp av vuxna. 

Barnen hade många tankar och åsikter som de förmedlade genom ord och bilder som vi satte samman till några korta filmer. Några veckor senare visade barnen filmerna för Elena Fridfelt, utbildningsnämndens ordförande i kommunen.

– Jag tycker att vi har kommit ganska långt. Vi har pratat barnperspektiv på riktigt och det har påverkat verksamheter som rör barn mycket. Det är total politisk enighet om de här frågorna i kommunen. Det är helt kritiskt att det är ”på riktigt” och inte "hitte-på". Inflytande och delaktighet från barn måste vara kopplade direkt till beslut som ska fattas.

Alla beslut som fattas i Ale har med barnperspektivet som en parameter. Det som inte är systematiserat är hur kommunen kan ge de mindre barnen inflytande och få deras synpunkter. De finns med vid till exempel ny- och ombyggnationer av skolmiljöer och naturligtvis dagligen i verksamheten. 

– Jag skulle gärna komma ännu längre när det gäller dialogen mellan politiken och barnen. 

Här är barnens råd till vuxna:

  • En bra fröken har gått i skolan och lärt sig hur man gör när man jobbar på dagis.
  • En bra fröken låter inte barn vänta när de vill säga något.