Möte med makten i Göteborg

Göteborg

I december fick två biträdande kommunalråd från Götbeorgs stad, Robert Hammastrand (S) och Anna Johansson (S), möjlighet att ta del av barnens berättelser om hur det är att leva med kränkande behandling i skolan och lyssna till deras råd om förbättring.

Viktiga punkter som diskuterades var bland annat vikten av att se kränkningar i skolan som ett strukturellt problem och att lärare måste få bättre kunskap om nätmobbing.

Politikerna menade också att de kunde bli bättre på att utveckla och involvera eleverna vid framtagningen av frågeställningar till elevundersökningar.