Möte med makten i Örnsköldsvik

Övik

Makthavarna Elvy Söderström, kommunalråd, Mattias Öberg, vice ordförande i bildningsnämnden, Eva Bergström Selling, vice ordförande i Humanistiska nämnden, Lena Lindgren, oppositionens ordförande i bildningsnämnden, och Anders Fager, verksamhetschef grundskola kom fram till följande:

 Vi har haft nytta av att ni har valt ut oss som pejlingskommun.

• Fundera på hur vi använder våra resurser – börja jobba preventivt – öka resurserna till skolan.

• Kolla upp hur diskussionen går i skolorna,  ta ett steg till i arbetet – gå ut till eleverna och berätta att vi ska arbeta med kränkningar och trakasserier – ge information till eleverna om vilka mål som finns,  inte bara till skolpersonalen.

• Hur kan vi ge lättillgänglig  information och öppna oss  mot omvärlden – ska vi ha någon form av lokal ”Bris-verksamhet”? 

• Arbeta mer med ledarskapet, ge feedback till lärarna på ett liknande sätt som vi har fått – hur kan vi skapa mer tid för reflektion?

• Hur kan vi bli bättre på att hitta system som gör att eleverna upplever att de blir  trodda på och synliggjorda. Viktigt att utveckla utbytet mellan professioner och diskutera värdegrund med mera.
 
• Det ska inte gå obemärkt förbi även om det är svårt att hinna göra något på sex månader, vad kan vi göra på kort sikt och på lång sikt?

• Mycket styrs av budgeten, viktigt med preventiva åtgärder, samverkan viktigt men tar tid, prata handlingsplaner med skolan (socialtjänst, kultur och fritid med flera), vi pratar om samma barn!