Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer. De flesta publikationer går att ladda ner direkt. Vissa kan du även beställa som trycksak. På respektive publikations sida framgår pris ifall de går att beställa.

Vem bryr sig

Vem bryr sig? (2003) »

Barnombudsmannens årsrapport till regeringen. Huvudtemat är barns rätt att komma till tals. Rapporten är slut i lager.  

Lyssna på oss

Lyssna på oss! »

Varför ska barn vara delaktiga när de får stöd? Barn och unga har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem själva – och de vill komma till tals. Vuxna som ger stöd till barn och ungdomar med fu...

Upp till 18

Upp till 18 - fakta om barn och ungdom (2010) »

Beskriver barns levnadsförhållanden i siffror, generellt och över tiden. Här finns uppgifter om bl.a. barns hälsa, situationen i förskolan och skolan, fridtidsvanor och familjeförhållanden. Ett sär...

Jag vill säga något

Jag vill säja något! Handledning (2009) »

En handledning för vuxna som förklarar innehållet i barnkonventionen och innehåller diskussionsfrågor, referenser till läroplanen och pedagogiska övningar. Upplagan är slut. Handledningen kommer a...

Re-agera

Re-agera (2007) »

Ett utbildningsmaterial som handlar om vad man kan göra mot kränkningar i skolan.Re-agera är ett komplement till tidningen Respekt och vänder sig till ungdomar som vill informera om barn- och elevs...

Förklara vad som händer

Förklara vad som händer (2007) »

Hur kan vuxna som möter barn och unga i brottmålsprocessen skapa förtroende för rättsväsendet? Hur kan processen bli lättare att förstå och därmed också mer rättssäker?

Tjej eller kille - spelar roll?

Tjej eller kille – spelar roll? (2006) »

En handbok för jämställdhetsarbete i skolan. Skriften ska inspirera och ge kunskap från projektet Tjej eller kille – spelar roll? I broschyren får du veta mer om hur man vänder sig till olika målgrupper med utbildning i jämställdhet.

Figurer som liknar en pussel

En skrift om barnkonventionen »

Barnkonventionen är utgångspunkten för regeringens barnrättspolitik. Under de 30 år som gått sedan konventionen antogs 1989 har arbetet utvecklats till ett strategiskt arbete för att alla åtgärder som rör barn ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv.

Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan?

Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan? »

Under 2009 tog Barn- och elevombudet och Skolinspektionen emot 603 anmälningar om kränkande behandling. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2008. Antalet anmälningar har mer än fördubblats ...

Varukorg

Din beställningskorg är tom