Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer. De flesta publikationer går att ladda ner direkt. Vissa kan du även beställa som trycksak. På respektive publikations sida framgår pris ifall de går att beställa.

Vad borde vuxna blir bättre på?

Barnets rätt i familjen »

Rapport från den nationella kunskapskonferensen om barnets rätt i familjen som arrangerades av Barnombudsmannen på uppdrag av Socialdepartementet. Vår förhoppning är att skriften ska fungera som et...

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer för inflytandeforum »

Inflytandeforum kan fungera på olika sätt. Här summerar vi hur arbetet kan se ut och vilka hinder och möjligheter som finns. En rad punkter är viktiga för att inflytandeforum ska bli framgångsrika.

Att arbeta praktiskt med barnkonventionen

Att arbeta praktiskt med barnkonventionen »

Hur ska man göra inom kommuner och landsting för att genomföra barnkonventionen? Här beskriver vi några framgångsrika sätt och ger tips och idéer till förändringsarbete. Faktabladet är inte tillgä...

Från beslut till praktik

Från beslut till praktik (2008) »

Barnkonventionen i kommunala verksamheter Vi ser att många kommuner har goda förutsättningar att genomförabarnkonventionen. En av de stora utmaningarna är att omsätta beslut och skrivningar i styr...

The right to be heard

The Right to Be Heard (2007) »

Under 2002-2005 genomförde Barnombudsmannen ett projekt om barns rätt att komma till tals. Vi utvecklade en metod för att ta reda på hur nöjda barn är. Metoden kallar vi Nöjt barn-index. Den här r...

Jag vill säja något

Jag vill säja något! (på teckenspråk)  »

Filmerna beskriver dina rättigheter på teckenspråk för dig som är 5 till 9 år. Filmerna använder teckningar av Johan Unenge och Sven Nordqvist. Filmerna går att beställa från Specialpedagogiska sko...

Varukorg

Din beställningskorg är tom