Årsredovisning 2004 (2005)

Barnombudsmannens årsredovisning 2004 är vår återrapportering till regeringen där vi talar om vad vi har gjort under året och hur vi har använt anslagna medel.

Verksamhetsåret 2004 har varit ett aktivt och spännande år för myndigheten. Vi har utvecklat vårt arbete för att bli mer effektiva och vi försöker förfina våra metoder för att uppnå bättre resultat i enlighet med myndighetens uppdrag.

Här berättar vi om det gångna årets verksamhet, gör ekonomiska sammanställningar och redovisar resultat- och balansräkning. 

Publikationen går inte att beställa.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Varukorg

Din beställningskorg är tom