I.m sorry - Röster från särskilda ungdomshem (2010)

Om barn som vistas eller har vistats på särskilda ungdomshem.

I den här årsrapporten berättar barn ungdomar som vistas eller har vistats på särskilda ungdomshem om sina erfarenheter. 

Vi har frågat ungdomarna hur de upplever sina liv inom olika områden: Rättsäkerhet, Trygghet, Delaktighet, Relationer, Skolan och Hälsa. Vi redovisar ungdomarnas erfarenheter utifrån de rättigheter dessa ungdomarnas har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannens rapportering 2010 består av denna rapport och kompletterande material som bara finns på vår webbplats.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Lägg till i beställningskorg

Beställ publikationen

Pris: 85 kr (ex moms). Porto tillkommer.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
I'm sorry