”Vi lämnade allting och kom hit” (2017) – Röster från barn och unga på flykt

Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött cirka 600 barn och unga som tagit sin flykt till Sverige.

TaggtrådVi har lyssnat på barn och unga som berättat om svåra upplevelser i hemlandet och under resan till Sverige. Men också om en osäker tillvaro i Sverige och de prövningar som asylprocessen innebär – framförallt den långa väntan på ett besked.

Barnrättsperspektivet måste stärkas i utlänningslagen. Det är en av de fyra viktigaste slutsatserna som Barnombudsmannen drar efter våra möten. 
Vi konstaterar också att barnperspektivet måste stärkas i asylutredningen. Dessutom krävs åtgärder för att säkerställa trygghet och skydd i barnens boende och vardag, och barnets rätt till utbildning.

Rapporten kan talsättas i sin helhet genom att använda vår funktion för uppläsning av webbplatsen. 

Här kan du läsa mer om arbetet med rapporten, höra barnens berättelser och se filmer från möten med makten.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Lägg till i beställningskorg

Beställ publikationen

Pris: 165 kr (ex moms). Porto tillkommer.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Omslag för Barnombudsmannens årsrapport "Vi lämnade allting och kom hit"