Barns och ungas rätt till inflytande i kommuner och landsting

Under de senaste två decennierna har vuxna i högre grad börjat erkänna barn och unga som självständiga individer med egna intressen, behov och åsikter.

En ny syn på barn och unga som en viktig resurs, värda att lyssna på i kraft av att de har något att tillföra samhället, växer fram.

Faktabladet är inte tillgängligt för beställning.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Barn och ungas rätt till inflytande i kommuner och landsting