Hur kan socialnämnd och socialtjänst arbeta för att förbättra villkoren för placerade barn?

Barnombudsmannen träffade, under en hel dag i mitten på maj 2011, representanter från tio kommuner som tillsammans identifierade hinder och lösningar kring hur socialnämnderna och socialtjänsten ska arbeta för att förbättra villkoren för barn och ungdomar som är placerade i familjehem och hem för vård eller boende (HVB).

Slutsatser från diskussionen med kommunerna finns sammanfattade i denna rapport. Avslutningsvis ger vi våra rekommendationer till socialnämnderna och socialförvaltningarna i landets kommuner. Vi hoppas att dessa kommer att bidra till verklig förändring som innebär att placerade barns rättigheter tillgodoses.

Publikationen finns bara tillgänglig för nedladdning.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Förbättra villkor