Barns expertråd till kommuner, landsting och myndigheter - Pejling och dialog 2012-2014

För att säkerställa att ansvariga, regionala och kommunala aktörer känner till strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige (nationella strategin), gav regeringen Barnombudsmannen i uppdrag att öka kännedomen om strategin.

För det syftet tog vi fram projektet Pejling och dialog. Grunden i Pejling och dialog är att tydliggöra ansvaret för att barnets rättigheter tillgodoses, skapa tryck från olika håll för att öka beslutsfattares motivation att agera och genomföra insatser som bidrar till att den nationella strategin förankras och används för att skapa förändring.

Vi har gjort ett femtiotal pejlingar i kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter och samtalat med 268 barn och unga. Att pejla innebär att ge verksamheten möjlighet till insyn i hur barn och unga upplever stödet de fått av verksamheten.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Pejling och dialog omslag