Revison ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

Rekommendationer från Barnombudsmannen riktat till revisorer som granskar att kommuner, landsting och regioner efterlever Barnkonventionen.

Publikationen Revison ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv är producerad tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). I skriften berättar bland annat tre revisorer om sina erfarenheter av att arbeta med att förstärka barnperspektivet i sina kommuner.

Skriften är från år 2016.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Omslag för publikationen Revision ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv