Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Övriga publikationer

Omslag för Barnombudsmannens rapport Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa

Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa »

De rättigheter som barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, omfattar alla barn utan åtskillnad eller diskriminering. Trots det visar statistiken på Max18 att det finns skillnader mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden. Skolresultat och psykisk ohälsa är två områden där könsskillnaderna är extra tydliga.

Våga fråga

Våga fråga - röster från barn i familjehem »

Barnombudsmannen har mött barn och unga som bor eller har bott i familjehem. De har berättat vad som är viktigt att tänka på och vilka områden som är viktiga att uppmärksamma för att barn och unga ...

Allmänna kommentarer »

FN:s Barnrättskommitténs allmänna kommentarer handlar om hur olika teman och artiklar i barnkonventionen ska tolkas. Kommentarerna är tänkta att vara ett stöd till staterna i sitt arbete med att fö...

Varukorg

Din beställningskorg är tom