Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Övriga publikationer

Barn och unga kan och vet andra saker än vuxna

Barn och unga kan och vet andra saker än vuxna »

En handledning för dig som vill fortbilda om delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättningDen här handledningen innehåller ett koncept och grundmaterial för att genomföra en heldagsfortbil...

Sveriges femte periodiska rapport

Sveriges femte periodiska rapport till barnrättskommittén  »

Vart femte år rapporterar Sverige till FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, om hur vi lever upp till barnkonventionen. I september 2012 lämnades ”Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007–2012”.

Tid för rättvisa

Tid för rättvisa »

En enkätstudie av åklagarkamrarnas handläggning av ärenden där barn misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott i nära relationer.

Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård

Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård »

Barnombudsmannens enkätstudie angående nämndernas egna direktiv för arbetet med barn och ungdomar som omhändertas för samhällsvård.Under 2010 har Barnombudsmannen mött drygt 100 barn och ungdomar f...

Tandvården och barn som far illa

Tandvården och barn som far illa (2010) »

Barnombudsmannen har genomfört en kartläggning av tandvårdens erfarenhet av att möta barn som far illa på olika sätt och vilken beredskap som finns på klinikerna för att hantera sådana situationer.

Varukorg

Din beställningskorg är tom