Allmänna kommentarer

FN:s Barnrättskommitténs allmänna kommentarer handlar om hur olika teman och artiklar i barnkonventionen ska tolkas. Kommentarerna är tänkta att vara ett stöd till staterna i sitt arbete med att förverkliga barnkonventionen.

Barnombudsmannen har under 2012 och 2013 arbetat med att göra Barnrättskommitténs allmänna kommentarer tillgängliga på svenska. De 17 allmänna kommentarerna på svenska finns endast som PDF för nedladdning här.

Varukorg

Din beställningskorg är tom