Fritid för barn och unga med funktionshinder (2006)

Barn med funktionshinder är inte delaktiga på lika villkor, utan utestängs ofta på grund av bristande tillgänglighet och dåligt bemötande.

Rapporten beskriver vad kommuner och landsting gör för att göra barn och ungdomar med funktionshinder delaktiga i befintliga kultur- och fritidsverksamheter.

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) har i samverkan med Barnombudsmannen gjort en inventering av kultur- och fritidssatsningar inom kommuner. Projektet har finansierats av Arvsfonden.

Publikationen går inte att beställa.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Fritid för barn och unga med funktionshinder