Konvention om barnets rättigheter - med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Skriften innehåller FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de fakultativa protokollen om indragning av barn i väpnade konflikter respektive om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi.

Den innehåller dessutom den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som godkändes av riksdagen 2010.

Utgivningen av denna samlade skrift är en av de aktiviteter som regeringen genomför för att markera 25-årsjubileumet av barnkonventionen. 

Skriften finns bara som pdf.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Konventionen om barnets rättigheter