När tryggheten står på spel (2005)

 Det är viktigt att barnet får komma till tals, när tryggheten står på spel. 
 
Barnombudsmannen har studerat mål, som rör vårdnad, boende och umgänge, där det finns uppgifter om våld inom familjen. Det finns brister i barnperspektivet när det gäller regler, beslut och metoder i de här frågorna.

Barn är särskilt utsatta om de lever i familjer där det har förekommit och kanske fortfarande förekommer våld.

Den här rapporten kan sprida kunskap och inspirera till bättre metoder för att utreda och dokumentera barnets behov vid beslut i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Slut i lagret.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
När trygghet står på spel