När viljan finns (2007)

Länsstyrelserna är viktiga aktörer för att öka efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige. Därför har vi ställt frågor till dem om hur arbetet med att genomföra barnkonventionen bedrivs.

Här redovisar vi länsstyrelsernas svar från 2005 års enkätundersökning. 

Det finns en ökande vilja bland länsstyrelserna att ta in barns och ungas synpunkter i beslutsprocesser, men insatserna för att öka barnperspektivet varierar.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
När viljan finns