Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård

Barnombudsmannens enkätstudie angående nämndernas egna direktiv för arbetet med barn och ungdomar som omhändertas för samhällsvård.

Under 2010 har Barnombudsmannen mött drygt 100 barn och ungdomar från hela landet som befinner sig i olika familjehem och HVB.  Barnombudsmannen har med utgångspunkt i dialogen med de här barnen och ungdomarna ringat in flera områden inom den sociala barnavården där barnen tycker att det finns brister. 

Barnens identifierade områden ligger i sin tur till grund för de frågor vi ställt i en enkät riktad till varje kommuns socialnämnd. Enkätundersökningens resultat redovisas i den här rapporten. 

Observera att denna publikation inte går att beställa för tillfället.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård