Sveriges femte periodiska rapport till barnrättskommittén

Vart femte år rapporterar Sverige till FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, om hur vi lever upp till barnkonventionen. I september 2012 lämnades ”Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007–2012”.

Enligt artikel 44 i barnkonventionen ska konventionsstaterna beskriva de åtgärder som har utförts för att genomföra rättigheterna i konventionen. De ska också, enligt samma artikel, göra sina rapporter tillgängliga för allmänheten. I rapporten presenteras den utveckling och de förändringar som har skett sedan den förra rapporten.

Barnombudsmannen lämnade en egen rapport som underlag till regeringen inför Sveriges femte FN-rapportering. Den bifogades i sin helhet till regeringens rapport och finns att finns att ladda ner här.

ISBN: 978-913832614-5

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Lägg till i beställningskorg

Beställ publikationen

Pris: 75 kr (ex moms). Porto tillkommer.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Sveriges femte periodiska rapport