Vilja och uthållighet (2008)

För tredje gången svarar länsstyrelserna på en enkät om barnperspektivet i verksamheten, men det är första gången som vi redovisar deras svar i en separat rapport.

Arbetet med att genomföra barnkonventionen går långsamt. Återigen konstaterar vi att ledningens vilja och uthållighet är avgörande för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka deras arbete med barnkonventionen. Vi redovisar i denna rapport länsstyrelsernas svar i 2007 års enkätundersökning.

Slut i lagret.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Vilja och uthållighet