Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Publikationer: Utbilda och informera

Lyssna på oss

Lyssna på oss! »

Varför ska barn vara delaktiga när de får stöd? Barn och unga har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem själva – och de vill komma till tals. Vuxna som ger stöd till barn och ungdomar med fu...

Upp till 18

Upp till 18 - fakta om barn och ungdom (2010) »

Beskriver barns levnadsförhållanden i siffror, generellt och över tiden. Här finns uppgifter om bl.a. barns hälsa, situationen i förskolan och skolan, fridtidsvanor och familjeförhållanden. Ett sär...

Jag vill säga något

Jag vill säja något! Handledning (2009) »

En handledning för vuxna som förklarar innehållet i barnkonventionen och innehåller diskussionsfrågor, referenser till läroplanen och pedagogiska övningar. Upplagan är slut. Handledningen kommer a...

Re-agera

Re-agera (2007) »

Ett utbildningsmaterial som handlar om vad man kan göra mot kränkningar i skolan.Re-agera är ett komplement till tidningen Respekt och vänder sig till ungdomar som vill informera om barn- och elevs...

Förklara vad som händer

Förklara vad som händer (2007) »

Hur kan vuxna som möter barn och unga i brottmålsprocessen skapa förtroende för rättsväsendet? Hur kan processen bli lättare att förstå och därmed också mer rättssäker?

Tjej eller kille - spelar roll?

Tjej eller kille – spelar roll? (2006) »

En handbok för jämställdhetsarbete i skolan. Skriften ska inspirera och ge kunskap från projektet Tjej eller kille – spelar roll? I broschyren får du veta mer om hur man vänder sig till olika målgrupper med utbildning i jämställdhet.

Varukorg

Din beställningskorg är tom