Styrning och uppföljning nyckeln till framgång (2008)

Barnperspektivets genomslag i statliga myndigheter.

Barnombudsmannen bevakar hur myndigheter, landsting, regioner och kommuner arbetar med barnkonventionen. Den här rapporten visar hur myndigheterna svarar i vår undersökning 2007.

Många myndigheter bedriver verksamhet som påverkar barns och ungdomars vardag i mycket stor utsträckning. Myndigheternas ledningar har ett stort ansvar för att ett barnperspektiv får fäste i verksamheterna. Vi kan se samband mellan tydliga uppdrag i regleringsbrev och ett medvetet, effektivt perspektivarbete.

Obs! Ett litet fel finns tyvärr i den tryckta rapporten. En rättelse har gjorts på sidan 12 i pdf-filen. Det ska stå ökning i stället för minskning i andra meningen under tabellen. 

Slut i lagret.

Ladda ner publikationen

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt nedan.

Varukorg

Din beställningskorg är tom
Styrning och uppföljning nyckeln till framgång