Ministern berörd av barnens berättelser

Innan vi lämnade över vår årsrapport Vem bryr sig – när samhället blir förälder, till regeringen fick ansvarig minister, Åsa Lindhagen, chans att träffa några av de barn som medverkar i rapporten. Ministern fick lyssna till deras erfarenheter av att vara placerad i den sociala barnavården. – Det berör väldigt mycket att höra de här barnens historier, sa Åsa Lindhagen efter mötet.

Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

I årsrapporten har vi träffat barn i den sociala barnavården och genomfört en enkät med över 250 barn som bor på särskilda ungdomshem. Samtalen och enkätsvaren visar att det fortfarande finns stora brister när samhället tar över föräldraansvaret.

Barnen berättade om erfarenheter av våld under tiden de varit placerade, om att inte få tillgång till den hälso- och sjukvård de behövt och om att förhindras att gå i skolan när de bytt placering - trots att de själva velat gå. Barnen lyfte också hur viktigt det är att känna sig älskad av någon vuxen i ens närhet och de framförde också att socialtjänsten och andra vuxna måste lyssna på dem och ge dem information om deras placering och rättigheter.

Efter mötet berättade Åsa Lindhagen att hon var väldigt berörd av mötet med barnen.

– Det kändes väldigt starkt. Jag känner starkt för barns rättigheter och inte minst barn som har det svårt på olika sätt och samhällets ansvar för att ge barn stöd och skydd. Det berör väldigt mycket att höra de här barnens historier.

Var det något som förvånade dig av det de berättade?

– Det är många olika tankar som väcks. Jag tänker mycket på det som lyftes när det gäller skola – att det fanns barn som inte hade gått i skola under perioder, det är också en fråga jag känner väldigt starkt för. Där vet vi ju att skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn i utsatthet. Att man klarar skolan och att man får det stöd man behöver är otroligt viktigt både här och nu men också inför framtiden.

Hur kommer du ta det de har sagt konkret vidare i ditt arbete?

– En viktig del är barns rätt att göra sin röst hörd, artikel tolv i barnkonventionen, och hur otroligt viktig den är för barnets känsla av att bli respekterad. Det är en rättighet men det är faktiskt också en fråga om kvalitet. Om vi ska göra ett så bra jobb som möjligt för de barn som samhället är till för måste vi lyssna till vad de behöver för då kommer vi göra ett bättre jobb, avslutar Åsa Lindhagen.