Mer material

Här hittar du kompletterande material till vår årsrapport 2011 (till exempel våra förslag, filmer, artiklar, vår metodhandbok och andra publikationer).

Två filmer av ungdomar i den sociala barnavården
Ungdomarna berättar om sina erfarenheter av den sociala barnavården. Ungdomarna har själva varit med och producerat filmerna i samarbete med Kulturskolan i Stockholm.

(Filmerna finns tyvärr inte längre tillgängliga).

Unga Direkt - en metod för att lyssna till barn
Denna publikation beskriver metoden som Barnombudsmannen använde för att lyssna till drygt 100 barn och ungdomar i den sociala barnavården. I publikationen ingår en DVD-skiva.
Till publikationen 

Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård
Barnombudsmannens enkätstudie angående nämndernas egna direktiv för arbetet med barn och ungdomar som omhändertas för samhällsvård.
Till enkätstudien 

Barnombudsmannens förslag i årsrapporteringen 2011
Läs alla förslag i en skrivelse från barnombudsmannen Fredrik Malmberg, till barnministern Maria Larsson.
Till skrivelsen