Mer material

Här hittar du kompletterande material till vår årsrapport 2011 (till exempel våra förslag, filmer, artiklar, vår metodhandbok och andra publikationer).

Ungdomar hos barnministern
En grupp ungdomar med erfarenhet av HVB och familjehem är hos barnminister Maria Larsson för att själva föra fram sina erfarenheter av den sociala barnavården och förklara vilka förändringar som krävs. Ungdomarna är några av alla de som deltagit i Barnombudsmannens arbete under det senaste året. 

Till artikeln 

Två filmer av ungdomar i den sociala barnavården
Ungdomarna berättar om sina erfarenheter av den sociala barnavården. Ungdomarna har själva varit med och producerat filmerna i samarbete med Kulturskolan i Stockholm.
Till filmerna 

Unga Direkt - en metod för att lyssna till barn
Denna publikation beskriver metoden som Barnombudsmannen använde för att lyssna till drygt 100 barn och ungdomar i den sociala barnavården. I publikationen ingår en DVD-skiva.
Till publikationen 

Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård
Barnombudsmannens enkätstudie angående nämndernas egna direktiv för arbetet med barn och ungdomar som omhändertas för samhällsvård.
Till enkätstudien 

Barnombudsmannens förslag i årsrapporteringen 2011
Läs alla förslag i en skrivelse från barnombudsmannen Fredrik Malmberg, till barnministern Maria Larsson.
Till skrivelsen