Barnombudsmannen har ordet

Varje år ska Barnombudsmannen enligt lag lämna en rapport till regeringen om de frågor om barn och unga som vi anser att regeringen behöver ha kännedom om. År 2018 handlar Barnombudsmannens årsrapport om hur barns rättigheter tillgodoses när barnen växer upp i utsatta kommuner och förorter.

Sedan våren 2017 har Barnombudsmannen träffat och samlat in svar från mer än 900 barn. Barnen bor i utsatta kommuner och förorter runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner. På dessa platser har barn i genomsnitt sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet. Barnen ger en skrämmande bild av sin vardag – en bild som inte tydligt framkommer i den debatt som redan pågår om otrygghet.

Att det förekommer stenkastning, bilbränder och skottlossningar är väl känt, men sällan förs diskussionen om hur barn påverkas av att växa upp i en våldsutsatt miljö. Ofta förutsätts våldet enbart vara kopplat till storstädernas förorter, men rapporten visar att barn utsätts för våld i sin närmiljö på många sätt, och i olika delar av landet. Det är dags att börja lyssna på barnen, och att ta våldsutsattheten på allvar.

Flera barn beskriver också en vuxenvärld som har låga förväntningar på dem. Jag som barnombudsman kan inte acceptera att det finns barn i Sverige som möts av låga förväntningar från vuxenvärlden, oavsett var de bor. Om vi vuxna inte tror på barns förmåga och ger dem möjligheter att utvecklas kommer barnen att göra denna negativa bild till sin egen och anpassa sig efter den. Men barnen visar oss också att det finns svar på vad som kan göras för att minska känslan av utanförskap och bristande framtidstro. Genom att lyssna, och genom att göra barn och unga delaktiga, kan vi åstadkomma förändring som stärker barnens rättigheter – idag och i framtiden.

Läs mer: "Så ger vi barn i utsatta områden framtidstron tillbaka"

Jag vill tacka de barn och unga som har delat med sig av sina erfarenheter och tankar om hur det är att växa upp i utsatta kommuner och förorter. Era röster är viktiga för att hitta långsiktiga lösningar, men har hittills saknats i den allmänna debatten. Era förslag till politiker är att stoppa våldet i era närområden, att ge er något att vara stolta över och att lyssna på era röster. Jag håller med!