Barns röster

Här berättar några av de barn och unga som medverkat i Barnombudsmannens arbete med psykisk ohälsa om sina upplevelser och erfarenheter.

En liten flicka som inte gjorde mycket väsen av sig

Om hur viktigt det är att omvärlden ser och fångar upp en när man mår dåligt.


Jag ville ha hjälp
Ett bra bemötande kan göra hela skillnaden för den som söker hjälp. 


Varför?
Barn som mår dåligt signalerar på olika sätt. (Obs! inget ljud)