Om psykisk ohälsa

En hel del insatser görs i Sverige för att barn och unga med psykisk ohälsa ska få det bättre. Regeringen har sedan 2012 arbetat med en särskild plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). Syftet med planen är att stödja strategiskt utvalda insatser inom vård och omsorg - insatser som kan förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa. 

För att leda arbetet med PRIO har regeringen utsett Anders Printz till psykiatrisamordnare. I planen är barn och ungdomar en prioriterad målgrupp. I filmen nedan kan du höra honom berätta om regeringens arbete med psykisk ohälsa och vad han tycker behöver göras för att barn med psykisk ohälsa ska få det bättre. 

För att barn med psykisk ohälsa ska få ett bättre stöd pågår sedan 2011 det fyraåriga projektet Psynk – psykisk hälsa, barn och unga. Det är ett omfattande projekt som drivs inom ramen för regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och leds av Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Psynk och psykiatrisamordnare på SKL. I filmen kan du höra henne berätta om vilka insatser som görs i projektet och vad som återstår att göra.