Intervju: Steven Lucas

Docent och barnläkare. Leder forskargruppen REACH, Research Enhancing Adolescent and Child Health vid Uppsala universitet

Bild på Steven

Varför är det viktigt att barn växer upp utan våld och känslomässig försummelse?

– Vi vet av lång erfarenhet och forskning att våld och försummelse påverkar barn mycket. Det skadar barnet på kort och lång sikt. Om utsattheten är svår, om den kommer tidigt i livet, om den är ofta upprepad och om barnet inte har ett starkt skyddsnät runt sig, så har den en tendens att skapa toxisk stress hos barnet som gör att nervsystemet skadas och inte utvecklas som det ska.

Vad kan toxisk stress föra med sig?

– Upplever vi kärlek och värme och empati lär vi oss det. Lär vi oss i stället från vår omgivning att världen är farlig, jag måste överleva och att det inte finns någon plats för empati blir inte hjärnan inriktad på empati, inlärning och samspel med andra. Det kan innebära att dessa barn får problem att kontrollera sitt beteende, med risk för utanförskap, kriminalitet, missbruk och våld. Det skapar en situation där barn inte är utrustade för att kunna visa empati eller delta i samhället.

Skadorna du nämner, är de kroniska?

– När det gäller skador i nervsystemet är det ofta permanenta förändringar, speciellt hos barn som lever i stor utsatthet. Men vissa skador går att reparera. Barn, speciellt små barn, deras nervsystem utvecklas hela tiden. Även om det finns en permanent skada kan nervsystemet på vissa sätt repareras för att fungera någorlunda.

Vad behövs för att barn ska skyddas och få sina rättigheter uppfyllda?

– Det behövs en allmän värdering att barn är värda att skydda och den attityden finns absolut i Sverige. Men det är också så att många inte vet hur vanligt det faktiskt är att barn far illa. Man behöver utbilda befolkningen om att det är vanligt och att det medför stora risker för barnen. Och så måste vi ha metoder för att upptäcka barn som befinner sig i utsatta situationer och sedan arbeta utifrån strukturerade och effektiva behandlingar för barn och föräldrar i hela landet. Det finns mycket kunskap och väl beprövade metoder, de måste spridas och användas. En sak som många inte heller känner till är att föräldrarätten är mycket starkare i Sverige än i många andra länder som till exempel i USA och Storbritannien.