Våra granskningar

Under det senaste året har Barnombudsmannen besökt häkten och arrester. Vi har granskat häktesprotokoll för att se på vilka grunder barn häktas, vilka brott de misstänks för och om de har restriktioner.

På eget initiativ har vi begärt in uppgifter om det totala antalet barn som satts i polisarrest, uppgifter som inte fanns tidigare. Alla polismyndigheter har också fått svara på frågor om hur barn som frihetsberövas bemöts och behandlas.

3052 gånger sattes barn i arrest
Det finns ingen statistik på hur ofta barn sätts i arrest i Sverige. Därför tog Barnombudsmannen på eget initiativ reda på antalet insättningar av barn i arrest i Sverige genom att begära ut uppgifter från landets 21 polismyndigheter. Enkäten visade att barn sattes i polisarrest vid 3052 tillfällen under 2011.
Ladda ner vår granskning om hur ofta barn sätts i arrest i Sverige

Knappt var tredje har riktlinjer för barn i arrest

Enkäten, som gick till landets samtliga polismyndigheter, visar bland annat kompetenskraven på arrestvakterna, i vilken utsträckning de fick utbildning om barn och barns rättigheter och om de har särskilda riktlinjer när det gäller barn i arresten.
Ladda ner vår granskning om riktlinjer för barn i arrest

Granskning av häktesprotokoll
FN:s barnrättskommitté uttrycker oro över att barn i många länder är frihetsberövade under lång tid före rättegång. Barnombudsmannen har under hösten 2012 granskat 108 häktesprotokoll för barn som häktats. Syftet var att undersöka för vilka brott och på vilka grunder unga personer häktas samt användningen av restriktioner för unga, som är en grov kränkning av artikel 37 i barnkonventionen.
Ladda ner vår granskning av häktesprotokoll