Frågor till ungdomar på särskilda ungdomshem

Vardagen på det särskilda ungdomshemmet
1. Berätta om hur du trivs här på Folåsa/Bärby/Brättegården/Långanässkolan?
2. Vad är bäst och vad är sämst med att bo här?
3. Hur är det att bo med så många andra ungdomar?
4. Känner du dig trygg här?
5. Har du varit rädd någon gång?
6. Har du möjlighet att gå undan och vara ifred om du behöver det?
7. Har du kompisar här?
8. Trivs du med personalen på Folåsa/Bärby/Brättegården/Långanässkolan?
9. På en skala från 1 till 10 hur trivs du här där 1 är trivs inte alls till 10 är trivs mycket bra?

Rättigheter
1. Får du ha vilka kläder du vill på dig?
2. Tror du på en religion? Kan du utöva den här?
3. Har du blivit annorlunda behandlad än de andra ungdomarna någon gång? Vad berodde det på tror du?
4. Vad tycker du om den vård du får?
5. Har du tillgång till dagstidningar, internet och TV?

Skola
1. Berätta om hur det är för dig i skolan?
2. Får du undervisning i alla ämnen som du fick i din skola hemma?
3. Saknar du något i skolan? (Som exempel stöd och hjälp, material, lärare)
4. Tycker du att lärarna anpassar undervisningen till din egen takt?
5. Har någon vuxen undersökt dina behov i skolan? (En utredning om pedagogiska behov eller andra särskilda behov)
6. Har du fått undervisning om barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen? 
7. Vad är roligt i skolan? Vad är tråkigt i skolan?
8. Har du fått hjälp att planera din skolgång/framtida yrkesval när vistelsen här på hemmet är slut?

Hälsa
1. Berätta lite om hur du mår idag?
2. Har du varit sjuk under tiden du varit här? Vad hände då? Behövde du träffa en läkare?
3. Vem talar du med om du är ledsen/har problem?  (apropå finns den där viktiga vuxne)
4. Vem talar du med i första hand när du är glad? (se ovan)
5. Om du behöver prata med någon vem kan du vända dig till då? Hur ofta finns det möjlighet att få prata med en kurator eller psykolog om du skulle behöva det?
6. Vilka undersökningar skulle du önska att alla ungdomar här fick? (Kanske syn, hörsel, hälsoundersökning, ungdomsmottagning, vikt och kolesterol)

Rättssäkerhet
1. Känner du till de särskilda befogenheterna?
2. På vilket sätt fick du information om de särskilda befogenheterna?
3. Har någon vuxen hjälpt dig förstå de särskilda befogenheterna?
4. Känner du till vilka regler som gäller här?
5. Känner du att du kan påverka reglerna som gäller här på ungdomshemmet?
6. Har du känt dig orättvist behandlad någon gång? Vad hände då?
7. Vad gör du om du tycker att personalen har bestämt något som du tycker är fel?
8. Hur blir du bemött av personalen?
9. Har någon varit våldsam mot dig någon gång på Folåsa/Bärby/Brättegården/Långanässkolan?
10. Har du och de andra ungdomarna någon gång blivit straffade i som grupp för något som en gjort sig skyldig till?  (Kollektiv bestraffning)
11. Har du fått vård i enskildhet någon gång? Vad hände då?
12. Har du blivit avskiljd någon gång? Vad hände då?
13. Har du blivit kroppsvisiterad någon gång? Vad hände då?
14. Har du blivit uppmanad att lämna urin-, blod-, eller utandningsprov någon gång? Vad hände då?
15. Får du besök på Folåsa/Bärby/Brättegården/Långanässkolan? Hur brukar det gå till?
16. Får dina kompisar komma och besöka dig?
17. Får du ringa vem du vill? Finns det någon du vill ringa men inte får ringa? Har någon förklarat för dig varför du inte får ringa den personen?
18. Har personalen någon gång öppnat ett brev du fått eller skrivit? Vad hände då?
19. Tycker du att du får ringa och ta emot besök tillräckligt mycket?
20. Får du ha dina privata saker för dig själv? (Som dagbok, brev och minnessaker)
21. Har du någon gång fått ett skriftligt beslut av personalen?
22. Har du överklagat ett beslut på Folåsa/Bärby/Brättegården/Långanässkolan?
23. Får du hjälp av personalen om du vill överklaga ett beslut?

Inflytande och delaktighet
1. Tycker du att vuxna lyssnar på dig?
2. Får du information som är anpassad till dig i alla frågor som rör dig? (Tillgång till all information och på ett för dig förståeligt sätt)
3. Känner du att du kan påverka genom att säga vad du tycker i frågor som angår dig?
4. Har du tillgång till information och material på ditt eget språk? (Om du har ett annat modersmål än svenska)
5. Får du vara med och bestämma vad du ska göra på fritiden?
6. Kan du berätta om något tillfälle som du och de andra ungdomarna fick vara med och bestämma om något här på hemmet? (Kanske en omröstning eller bestämma om något på ungdomshemmet)
7. Har du varit med på din egen förhandling i domstol eller på möten med din socialsekreterare?
8. Har din socialsekreterare frågat dig vad du tyckte om att flytta hit?
9. Förstår du varför du skulle bo på ett ungdomshem?

Drömungdomshemmet
1. Hur skulle ditt drömungdomshem se ut om du fick bestämma?
2. Hur skulle vården vara på ditt drömungdomshem?
3. Hur ska personalen på ditt drömungdomshem vara?
4. Hur nära eller långt ifrån ditt drömungdomshem är Folåsa/Bärby/Brättegården/Långanässkolan?