Fördjupning

Här kan du läsa mer om vårt arbete med sociala barn- och ungdomsvården, relevant forskning och länkar till viktiga aktörer.

Startskott för vårt arbete
Den 27 augusti förra året anordnade Barnombudsmannen ett seminarium om den sociala barn- och ungdomsvården med fokus på de särskilda ungdomshemmen.

Barnombudsmannens blogginlägg
Resultat för Maria. Läs mer här
"Institutionsvården har inte förändrats nämnvärt på 100 år". Läs mer här
Isolering av barn. Läs mer här
Skyldighet att anmäla missförhållanden - Lex Sarah. Läs mer här
Äntligen upprättelse för Max, Maria och många andra unga. Läs mer här
Ledande forskare om isolering av barn. Läs mer här
Bättre experter finns inte. Läs mer här 
Missförhållandena på behandlingshem. Läs mer här
Skolsatsning för barn i familjehem. Läs mer här
Välkomna besked från SiS. Läs mer här
Avskaffa möjligheten att isolera barn. Läs mer här

Relevant forskning
Det finns omfattande forskning om ungdomar som vistas eller har vistats på särskilda undomshem och som bedrivs av olika instanser bland andra Statens institutionsstyrelse. 
Läs mer här

Länkar till viktiga aktörer
Statens institutionstyrelse (SiS)
Socialstyrelsen
Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Unga Kris