Relevant forskning

Här är något av Statens institutionsstyrelses material med anknytning till Barnombudsmannens årsrapport 2010. 

SiS-rapporter:

Nr 5 2009 Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet "Motverka våld och gäng". Av Goran Basic, Joakim Thelander och Malin Åkerström. 

Nr 3 2009 Konflikthantering i ungdomsvård ur ett sociologiskt perspektiv. Av David Wästerfors. 

Nr 2 2009 Att utveckla läs- och skrivförmågan bland elever på särskilda ungdomshem. Ett försök med särskilda insatser. Av Idor Svensson. 

Nr 1 2008 Kön och behandling inom tvångsvård. En studie av hur vården organiseras med avseende på genus. Av Leili Laanemets och Arne Kristiansen.

Nr 2 2008 Ungas delaktighet. Exemplet institutionsvård. Av Titti Mattsson. 

Nr 2 2005 "Demokrati i det lilla?" Ungdomars delaktighet i sin behandling. Av Anne Hermodsson och Cecilia Hansson. 

 

SiS Forskningsrapporter: 

1/10 Etnicitet i ungdomsvården. Yrkesverksammas och ungdomars muntliga framställningar. Av Goran Basic. 

1/09 Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar. Betydelse för vårdens utformning. Av Tove Pettersson.

1/08 Det slutna tjejrummet. Missbrukande flickor i tvångsvård Av Karin Trulsson. 

2/06 Rum för återanpassning. Den fysiska miljöns betydelse inom ungdomsvården - en miljöpsykologisk översikt. Av Jan Janssens, Thorbjörn Laike. 

 

Allmänna SiS-rapporter

2009:2 Socialtjänstenkät Ungdom 2008. Socialtjänstens bedömning av vården av ungdomar på särskilda ungdomshem. 

2005:3 Ny Kontakt: Ett samarbetsprojekt mellan Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och Statens institutionsstyrelse.