Barns röster

Här är några av de digitala berättelser som barn och unga tagit fram i vårt arbete med årsrapporten "Respekt".

De digitala berättelser som har ljud kommer inom kort att teckentolkas och textas. Fler digitala berättelser publiceras under våren.

Drömskolan

En pojke berättar om sina långa resor till skolan och om hur han vill ha det.

Bara nervös

En ungdom berättar om skolans stöd när man får en diagnos.

Bara nervös (teckenspråk)

En ungdom berättar om skolans stöd när man får en diagnos.

Bättre text på YouTube

En ungdom berättar om att hen vill ha bättre text på YouTube.

Hur mitt liv är och hur jag ser på livet

En pojke berättar om sitt liv och om hur han ser på livet.