Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Fördjupning

Här kan du ta del av de expertintervjuer som ingår i Barnombudsmannens årsrapport 2016.

Intervjuer med experter

Anneli Nielsen »

Flickor med stödbehov är ofta osynliga i skolan. Medan pojkar beskrivs utifrån sina behov så ses flickors problem som en del av deras beteende. Skolan har också svårare att veta hur den ska hantera ”stökiga flickor”.

  Bo Hejlskov »

  Barn med funktionsnedsättning utsätts för våld – och barnen med sämst förutsättningar drabbas mest. Det här vill psykologen Bo Hejlskov Elvén ändra på genom att vi lär oss att förebygga och hantera starka känslor i mötet med barnen. 

   Elisabet Näsman »

   Barn har olika strategier för att hantera vardagen. Utmaningen för vuxenvärlden är att förstå att ett barn kan vara både utsatt och en kompetent aktör på samma gång. Det menar Elisabet Näsman, professor vid Uppsala universitet.

    Johanna Gårdare »

    Många barn med funktionsnedsättning saknar förebilder i det offentliga rummet. SVT:s Barnkanalen jobbar aktivt för att alla tittare ska kunna känna igen sig i programutbudet.

     Johan Strid »

     Barn med funktionsnedsättning har svårare än andra barn att aktivera sig utanför skolan, mycket på grund av förlegade attityder. ”Föräldrarna måste våga ställa krav”, säger Johan Strid, generalsekreterare på Svenska Parasportförbundet.

      Lill Hultman »

      Vad tycker ungdomar om att ha personlig assistans? När Lill Hultman intervjuade gymnasieelever om deras upplevelser blev det tydligt att det finns lika många perspektiv som individer och att stödet måste utformas individuellt.

       Malin Broberg »

       Stressade och oroliga föräldrar, med ett övermäktigt ansvar för att samordna alla myndighetskontakter. Det är vardagen för många barn med funktionsnedsättning. Stressen kan få hela familjen att må dåligt och gör det också svårare för barnen att vara delaktiga i hur stödet till dem utformas.