Lill Hultman: "Assistent främjar spontanitet och oberoende"

Vad tycker ungdomar om att ha personlig assistans? När Lill Hultman intervjuade gymnasieelever om deras upplevelser blev det tydligt att det finns lika många perspektiv som individer och att stödet måste utformas individuellt.

Alla har sin personliga uppfattning om hur en bra assistent bör vara. Det insåg snart Lill Hultman, doktorand vid Karolinska Institutet, när hon intervjuade ungdomar mellan 16 och 21 år om hur de upplever sin personliga assistans.

– Det förekommer stora individuella skillnader och i våra samtal blev det tydligt att det verkligen är ett individuellt format stöd där alla hade personliga önskemål.

Det enda önskemål som alla hade gemensamt var att assistenten måste vara en person de trivs med. Men vad det innebär kunde variera stort. För vissa ungdomar var det viktigt att assistenten delade deras fritidsintressen. Andra ungdomar, särskilt de som hade haft många assistenter och under en lång period, föredrog en mer professionell relation där det fanns personkemi men där assistenten inte skulle uppträda som en kompis.

– Olika assistenter fyller olika roller för olika ungdomar och i olika perioder, påpekar Lill Hultman.

Assistenten behöver ha ingående kunskap om ungdomarna och veta vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras. En del intervjupersoner påpekade att det inte räcker med ett möte för att avgöra hur det kommer att fungera. Först efter ett antal arbetspass går det att avgöra huruvida assistenten är lyhörd och kan läsa av kroppssignaler.

– De vill inte alltid behöva säga vad de vill utan efterlyser ett bra samspel där assistenterna känner när de ska vara aktiva eller dra sig tillbaka, säger Lill Hultman.

Att byta assistent är tufft för många. Dels för att de måste gå igenom alla rutiner på nytt. Dels för att de kanske förlorar någon som de haft en bra relation med, särskilt om de inte har beslutat sig för att hålla ett professionellt avstånd.

– En del ungdomar väljer med åren att ha en annan typ av relation till assistenterna. Har du många assistenter måste du hitta ett sätt att förhålla dig till att många ser det som ett genomgångsyrke.

En sak som faktiskt var gemensamt för alla de ungdomar som Lill Hultman intervjuade var att de såg värdet av insatsen, eftersom den låter dem vara spontana och ha egna fritidsaktiviteter utan att vara beroende av föräldrarna. Alternativet, att inte ha assistans, var inte gångbart.

– Det får dem att känna sig som alla andra.