Digitala berättelser

Våld och övergrepp i familjen.
Sex ungdomar berättar i varsin film


Ungdomarna har själva producerat filmerna om sig själva och om sin utsatthet. Till sin hjälp har de haft Kulturskolan i Stockholm.

I filmerna ställer de många frågor: Varför var det ingen som frågade hur jag mår? Varför är det ingen som lyssnar? Varför får jag inte leva som alla andra?

Filmerna kommer att visas i många sammanhang, bland annat för politiker och andra beslutsfattare som har makt att stärka barns rättigheter och förbättra utsatta barns situation.

Titta på filmerna nedan: