Råd till vuxna

Råd till samhället, till alla som jobbar med barn, ungdomar, människor:

Barn och ungdomar som har upplevt våld i nära relationer har egna förslag till förändring, till dem som har makten och dem som jobbar med barn och ungdomar. Förslagen är samlade från många olika gruppträffar och enskilda samtal.

1. Ställ frågor
• Sitt inte på ditt kontor och försök lista ut hur de har det eller vill ha det. Kolla med dem som vet.
• Varför frågar man föräldrarna var blåmärkena kommer ifrån? Varför frågar ingen barnen?
• Om man ritar eller skriver om mörka våldsamma saker i skolan kan man behöva få frågan varför det, eller få komma till kuratorn.

2. Lyssna och respektera
• Psykologer på BUP ska sluta säga ” Jag förstår att du mår dåligt”.
• Den som ska arbeta inom socialtjänsten ska genomgå lämplighetstest.
• Alla i rättssalen ska sitta på samma nivå.

3. Mer kunskap
• Man blir ju världsbäst på att ljuga och spela teater. Så att de som jobbar med barn måste bli utbildade så att de ser det.
• Kunskap är makt! Mer föreläsningar och utbildning om våld och sexuella övergrepp till alla. Lärare, myndigheter, vuxna människor och även till barn och ungdomar.
• Alla vuxna berörda måste få mer kunskap om vad som händer när man röjer uppgifter. Varför har barnet skyddade personuppgifter?

4. Bättre rutiner
• Man måste samverka mer, för det funkar ju inte att polisen gör en insats, soc. gör en, skolan gör en, BUP gör en, det blir bara grötigt, man blir bara förvirrad av alltihop.
• Att det ska finnas en person eller ett sorts ombud vid barnets eller ungdomens sida, som kanhjälpa han eller hon igenom alla processer. Från att ta kontakt med myndigheter/verksamheter till att delta i olika möten.
• Inte behöva vänta så länge på att få prata med polisen.

5. Trygghet och skydd
• Det ska vara möjligt att kunna skicka sms till polisen om det uppstår en akut situation.
• Alla larm som kommer in från barn och unga måste tas på allvar.
• Förhörsrummen behöver bli mer anpassade för barn och ungdomar.
• Lämna inte kvar övriga syskon i den hemmiljön som utreds.
• Det ska finnas ett hem eller boende dit barn och unga när som helst kan gå till om han eller hon upplever att situationen hemma är jobbig.