Våra skrivelser till regeringen

Utifrån våra möten med barn och unga som upplevt våld i nära relationer vill Barnombudsmannen se en rad förändringar. Därför har vi den 23 mars 2012 ställt följande tre skrivelser till regeringen:

1. Barntjänsten, en reformerad socialtjänst till stöd och skydd för barn och unga. Till skrivelsen

2. Inför obligatorisk kunskap om våld och anmälningsskyldighet i yrken där man möter barn. Till skrivelsen

3. Åklagares arbete med misstänkta vålds- och sexualbrott mot barn i nära relationer. Till skrivelsen