”Det barnen berättar om våld är fruktansvärt”

Christina Heilborn, chefsjurist på UNICEF Sverige, reagerar starkt på det barnen berättar om våld i Barnombudsmannens årsrapport "Utanförskap, våld och kärlek till orten".

christina

-För det första är det barnen berättar om våld fruktansvärt! Det är också nytt att få de yngre barnens perspektiv på en så pass allvarlig fråga. Det här är en larmrapport. Det som kommer fram är otroligt allvarligt och det krävs reformer, säger hon.

Christina Heilborn betonar att barn har egna rättigheter, enligt barnkonventionen. Därför vill hon se ett politiskt ansvarstagande för barn i utsatta kommuner och förorter.

-Som jurist tycker jag om att prata utifrån ett rättighetsperspektiv och där ingår ansvarsutkrävande. Det krävs politisk vilja. Det krävs i lagstiftning, praxis och i enskilda beslut för att det ska bli rättssäkert, säger hon.

-Det våld barnen beskriver skulle inte accepteras på vilka platser som helst, men här accepteras det ju uppenbarligen av samhället.

Vad tycker du om Barnombudsmannens förslag om en samlad nationell handlingsplan om våld mot barn?

-Det är helt rätt väg, UNICEF stödjer en sån helhetstanke. Det är viktigt med en handlingsplan som tar ett helhetsgrepp, för lösningarna är mycket i stuprör nu. En handlingsplan är en bra konkret åtgärd, säger Christina Heilborn, chefsjurist på UNICEF.