”Borde inte vara omöjligt att tillmötesgå barnens förslag”

I samband med att Barnombudsmannens årsrapport ”Utanförskap, våld och kärlek till orten” släpptes fick ansvarig minister Lena Hallengren (S) träffa några av barnen som är med i rapporten. De gav sin bild av hur det är att växa upp i en utsatt kommun eller förort och kom med egna förbättringsförslag.

Lena Hallengren, barn- äldre- och jämställdhetsminister

Lena Hallengren (S) Bild: André Vifot Haas

Det var fullt i mötesrummet på Socialdepartementet när sju av barnen som medverkar i rapporten beskrev sin bild av hur det är att växa upp i en utsatt förort eller kommun.

Förutom barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren var politiskt sakkunniga och tjänstepersoner på plats.

Mötet mellan barnen och ministern är en del i Barnombudsmannens arbetssätt. Syftet är dels att barnen själva ska få berätta om sina erfarenheter och förslag till förändring direkt för ansvariga politiker. Men också att ministern ska kunna ta till sig rapporten på ett bättre sätt, genom att få träffa några av barnen personligen, innan rapportsläppet.

Otrygghet och låga förväntningar 
Under mötet lyfte barnen bland annat otryggheten där de bor, känslan av att vara instängd i sitt område, hur det är att mötas av låga förväntningar, och vad stöket i skolan gör med dem.

- Jag känner inte tilltro till andra människor och vill inte skaffa nya vänner, jag har fått ett sorts människoförakt, sa ett av barnen om stöket i skolan.

- Målen man haft tappar man hoppet om när lärarna säger att man inte kommer nå dem, sa ett av de andra barnen.

Ett annat ämne som några av barnen valde att lyfta var psykisk ohälsa och stress.

- Man känner en press på att man ska hinna med precis allt, det är en stor stressfaktor, förklarade ett av barnen.

Flera av dem lyfte också behovet av meningsfulla fritidsaktiviteter.

- Det finns många som inte har råd att betala träningsavgifter eller busskort för att åka till en aktivitet några stationer bort. Och när man inte sysselsätter sig är det lättare att hamna fel, sa ett av barnen under mötet.

Kärlek till orten
Barnen framförde flera förbättringsförslag till ministern. Bland annat vill de se satsningar på våldsförebyggande arbete och fler gratisaktiviteter, de tycker att skolan borde bli bättre på att lyfta positiva förebilder, skolor i olika områden borde samarbeta mer för att motverka fördomar och lärarna borde få bättre utbildning för att kunna stoppa stöket.

- Även om det är otryggt och man hör på nyheterna vad som händer här så är det där man vuxit upp och där man känner alla. Man borde göra orten till ett säkert ställe istället för att man ska behöva flytta därifrån, sammanfattade ett av barnen.

Barnens erfarenheter berörde ministern  
Efter mötet sa barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) att hon var berörd av det barnen berättat, speciellt av deras erfarenheter från skolan.

- Det är väldigt tråkigt att höra att man går i skolan och upplever att de som ska ge en självförtroende, civilkurage, förmågan att tro på sina drömmar och rusta en för vuxenlivet bidrar till motsatsen. Det berörde mig.

Lena Hallengren sa att hon tyckte att det barnen efterfrågade inte kändes som några orimliga krav. 

- Det borde inte vara omöjligt att tillmötesgå barnens förslag. Jag tycker att politiken och samhället borde kunna svara upp mot det de förväntar sig.

Hon uppmuntrade också barnen att själva ta kontakt med lokala beslutsfattare som politiker och rektorer för att påverka.

Hur tar du det barnen berättat vidare för att stärka rättigheterna för barn i utsatta kommuner och förorter?

- Jag adderar det till mycket annat jag ser och hör. Jag känner mig ännu mer stärkt i att jag måste jobba med elevers trygghet, studiero, att alla blir sedda och klarar skolan. Men vi måste också fortsätta arbeta för integration och fortsätta arbetet med att se till att alla skolor är bra skolor. De här ungdomarna har hjälpt mig att stärka den bilden, sa Lena Hallengren.